Paul Meijer (Den Haag, 1947) heeft in Groningen Nederlands gestudeerd en is afgestudeerd als Algemeen Taalwetenschapper bij René Appel aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn doctoraal-scriptie heeft als onderwerp de destijds geruchtmakende Delftse Methode om Nederlands als Tweede Taal te leren. Lang daarvoor (in 1973) was hij al gestart met het verzorgen van cursussen Nederlands (NT2), eerst aan de Rijksuniversiteit Groningen, later ook aan lager opgeleiden bij de Stichting Buitenlandse Werk-nemers Noord-Nederland. Sinds die tijd is hij op alle mogelijke manieren betrokken geweest bij het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen (NT2) aan volwassenen, sinds begin jaren '80 van de vorige eeuw bijvoorbeeld bij de Volksuniversiteit Amsterdam en sinds 2007 ook bij de beide universiteiten in Amsterdam (VU en UvA) In dat laatste jaar heeft hij ook het Bekwaamheidscertificaat Docent NT2 van de beroepsvereniging van NT2-docenten (BVNT2) gehaald.

Naast lessen voor instellingen heeft hij ook cursussen en privélessen in eigen beheer verzorgd. Hij zou graag een groter deel van zijn tijd richten op het ontwerpen van materiaal voor op dit nieuwe medium: Internet. Overigens zonder het contactonderwijs vaarwel te zeggen; zijn oud-studenten geven hoog op van het enthousiasme en het plezier dat er bij deze bevlogen docent afstraalt.

Paul is getrouwd en vader van drie kinderen.

Om contact met hem te maken, klik hier.

read this in English

Paul Meijer (The Hague, 1947) studied Dutch (Language and Literature) in the city of Groningen and graduated in General Linguistics with René Appel at the University of Amsterdam. The subject of his final paper was the at that time sensational Delftse Methode (Method from Delft) for acquiring Dutch as a Second/Foreign Language. Long before that (in 1973) he had already started organising and giving Dutch courses (NT2), at first at the Rijksuniversiteit Groningen, later also for lower educated at the Stichting Buitenlandse Werknemers Noord-Nederland. Since that time he has been involved in educating DSL (Dutch as a Second Language, NT2) to adults in a great variety of ways, since the early eighties of the previous century for instance at the Volksuniversiteit Amsterdam (adult education) and from 2007 on at both universities in Amsterdam (VU and UvA). In the last mentioned year he got his Certificate to prove his competence as a teacher DSL (given out by the professional organisation of teachers DSL, BVNT2).

Apart from lessons for institutes he has given courses and private lessons under own control. He would like to spend more time on designing materials for users of this great new means of communication: the Internet. Without saying goodbye to teaching in classrooms though; his former students speak highly of the enthousiasm and pleasure that is radiant from this inspired teacher.

Paul is married and father of three children.

To contact him, click here.

lees dit in het Nederlands

 

 

 

 

sluit dit venster/ close this window

Over Paul